Disclaimer

De informatie op smartdc.net (“Website”) is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden. Alle informatie wordt te goeder trouw verstrekt; wij geven echter geen enkele verklaring of garantie van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, met betrekking tot de nauwkeurigheid, geschiktheid, geldigheid, betrouwbaarheid, beschikbaarheid of volledigheid van enige informatie op de Website. In geen geval zijn wij jegens u aansprakelijk voor verlies of schade van welke aard dan ook die is opgelopen als gevolg van het gebruik van de Website of het vertrouwen op de informatie die op de Website wordt verstrekt. Het gebruik van de Website en uw vertrouwen op de informatie op de Website is uitsluitend op eigen risico.