Digitalisering en duurzaamheid gaan hand in hand

Offshore windturbines

Met het groeiende aantal datacenters nemen ook het energieverbruik en de CO2-uitstoot toe. Datacenters gebruiken 24 uur per dag energie, dus datacenters moeten beter omgaan met hun energieverbruik, met gebruik van duurzame koelsystemen en herbruikbare restwarmte.