Offshore windturbines

Digitalisering en duurzaamheid gaan hand in hand

Met het groeiende aantal datacenters nemen ook het energieverbruik en de CO2-uitstoot toe. Datacenters gebruiken 24 uur per dag energie, dus datacenters moeten beter omgaan met hun energieverbruik, met gebruik van duurzame koelsystemen en herbruikbare restwarmte.
Inhoudsopgave

Digitalisering in Rotterdam

De “Economische Verkenning Rotterdam” (EVR) geeft inzicht in belangrijke gegevens over de economie van Rotterdam. De gemeente werkt samen met partners, onderzoekers en wetenschappers om de gegevens te verzamelen. Volgens de EVR (2019) verschuift Rotterdam van een haveneconomie naar een diensteneconomie, met een groei van de IT-sector van ongeveer 8% (2016-2018).

Uit onderzoek van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (2019) is gebleken dat deze regio haar infrastructuur voor gegevensuitwisseling positief kan laten groeien. De meeste datacenters in Nederland zijn gevestigd in de regio Amsterdam, waardoor het gebied rondom die stad kwetsbaar is voor stroomuitval en ruimtegebrek. Veel bedrijven plaatsen hun gegevensopslag onafhankelijk in datacenters in verschillende regio’s als back-up.

In de verkenning wordt geconcludeerd dat het voor de regio Zuid-Holland raadzaam zou zijn een “twin hub” te ontwikkelen. Volgens Barbara Kathmann, PvdA-wethouder in Rotterdam, is er behoefte aan meer datacenters in de regio:

“Digitalisering is een belangrijke randvoorwaarde voor de verduurzaaming van onze economie. Zonder goede digitale infrastructuur komen er geen slimme duurzame oplossingen. Ik stimuleer en ondersteun de komende jaren dan ook het MKB, nieuw ondernemerschap en digitalisering door in 2019 drie actieprogramma's te lanceren: Startup Rotterdam, Nieuw Ondernemerschap en Next Delta.”

Hoe digitalisering kan bijdragen tot een duurzame economie

Hoe meer datacenters, hoe hoger het energieverbruik. Rotterdam, met zijn focus op duurzaamheid, lijkt voorzichtig om deze uitdaging aan te gaan. Het bouwen van meer datacenters biedt echter kansen voor het stimuleren van een circulaire economie, waarbinnen reststoffen volledig herbruikbaar zijn.

“Om ons nóg weerbaarder te maken, stimuleer ik de nieuwe economie die duurzaam, digitaal en circulaire is en investeer ik de komende jaren investeren in MKB en digitalisering.”

De gemeente Rotterdam werkt aan verschillende projecten om duurzaamheid te stimuleren, waarbij de nadruk ligt op CO2-reductie, luchtkwaliteit, groene energie en energiebesparing. De doelstelling is dat Rotterdam in 2030 meer duurzame energie opwekt dan de stad verbruikt.

De gemeente voert gesprekken met bewoners en bedrijven om te bekijken hoe Rotterdam moet omgaan met de toekomst van de stad en duurzamer moet worden met forse energiebesparingen. Smartdc neemt regelmatig deel aan deze besprekingen.

Hergebruik van restwarmte

Warmte is een nuttig restproduct van de Rotterdamse industrie voor het opwekken van nieuwe energie, die nu helaas te vaak wordt verspild. In een circulaire economie zou restwarmte worden hergebruikt, en het doel van de gemeente Rotterdam is deze aan de bewoners te leveren. Zo voorkomen we extra verbranding van gas in de stad, verbeteren we de luchtkwaliteit en verlagen we de CO2-uitstoot.

Smartdc onderzoekt de mogelijkheden voor hergebruik van restwarmte

Een groot deel van het stroomverbruik van datacenters draagt bij aan het genereren van warmte. Tot nu toe wordt deze warmte niet opnieuw gebruikt. Volgens Marc Gauw van de Dutch Data Center Association (DDA) ligt er een uitstekend potentieel in het hergebruik van restwarmte:

“Restwarmte van datacenters heeft het potentieel om meer dan een miljoen huishoudens te verwarmen. Het is een prachtige kans die we als sector en samenleving moeten aangrijpen om de energietransitie te versnellen.”

Smartdc is momenteel in gesprek met de Van Nelle Fabriek om te onderzoeken of de restwarmte van het datacenter hier kan worden gebruikt.

Gerelateerde Blogs

Energie van de toekomst: Duurzaamheid en de efficiëntie van datacenters

Energie van de toekomst: Duurzaamheid en de efficiëntie van datacenters

Smartdc nodigde Richard Boogaard (Smartdc's Managing Director) en Stijn Grove (Dutch Data Center Association MD) uit om de inspanningen op duurzaamheid binnen de Nederlandse datacenter industrie te bespreken, met speciale aandacht voor innovatieve ideeën zoals het warmtepomp project bij Smartdc Rotterdam.
Datacenters zorgen voor connectiviteit in onze digitale samenleving

Datacenters zorgen voor connectiviteit in onze digitale samenleving

Tegenwoordig kunnen we ons niet meer voorstellen dat we geen internet hebben. We gebruiken het voor zakelijke apps, financiële transacties, het delen van gegevens, gaming, online winkelen, en nog veel meer. Maar hoe blijf je voor al die activiteiten online?
Dedicated Server Hosting vs Colocatie

Dedicated Server Hosting vs Colocatie

Alle bedrijven hebben verschillende soorten behoeften als het gaat om hosting. Colocatie en dedicated servers zijn twee soorten diensten die door een hostingprovider worden aangeboden.