Privacy Statement

Deze privacy- en cookieverklaring is voor het laatst gewijzigd op 31-7-2019.

Via de website van hostingprovider Smartdc B.V (https://www.smartdc.net) worden privacygevoelige gegevens (beter bekend als persoonsgegevens) verwerkt. Smartdc B.V. hecht grote waarde aan het zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Voldoen aan de AVG
Bij het verwerken van gegevens houden wij ons aan de eisen die zijn vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dat betekent onder meer dat wij:

Geef duidelijk aan voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dit doen wij door middel van deze privacy- en cookieverklaring;
Onze verzameling van persoonlijke gegevens beperken tot alleen de persoonlijke gegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
We zullen u eerst om uw uitdrukkelijke toestemming vragen om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming vereist is;
Passende maatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen, waaronder de eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
Respecteer uw recht op inzage, correctie, aanvulling, wijziging, blokkering, verwijdering en overdracht van uw persoonsgegevens op uw verzoek.
Smartdc B.V., gevestigd aan de Van Nelleweg 1, 3044 BC te Rotterdam is de verwerkingsverantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacy- en cookieverklaring leggen we uit welke persoonsgegevens we verzamelen, gebruiken en met welk doel. We raden u aan deze aandachtig te lezen. Deze privacy- en cookieverklaring is voor het laatst gewijzigd op 31 juli 2019.

Hoe Smartdc persoonsgegevens verzamelt

Uw persoonsgegevens worden door Smartdc verzameld wanneer:

 1. Er wordt een account aangemaakt bij Smartdc;
 2. Diensten worden gebruikt van Smartdc;
 3. Abonneren op de nieuwsbrief van Smartdc;
 4. Smartdc wordt geraadpleegd (via het contactformulier) met een verzoek, vraag, opmerking of klacht;
 5. Misbruik wordt gemeld bij Smartdc.

Indien nodig kan Smartdc ook informatie opvragen bij Fraud Prevention Agencies (FPA’s), Credit Reference Agencies (CRA’s) en Blocklists.

Welk type persoonsgegevens wordt verzameld door Smartdc

De volgende van uw gegevens worden verzameld door Smartdc:

 1. Je volledige naam;
 2. Je geboortedatum;
 3. Je geslacht;
 4. Uw adresgegevens;
 5. Jouw e-mailadres;
 6. Jouw telefoon nummer;
 7. Uw IP-adres;
 8. Het nummer van uw identiteitsbewijs en de vervaldatum;
 9. Uw vingerafdruk (bij aanmelding bij het datacenter);
 10. Een administratienummer dat geen andere informatie bevat dan bedoeld in 1 t/m 9.

Waarom Smartdc de persoonsgegevens verwerkt

Smartdc verzamelt en verwerkt uw gegevens voor de volgende doeleinden:

 1. Het aanbieden, beheren en uitvoeren van haar diensten;
 2. Opmaken en versturen van facturen;
 3. Verzenden per e-mail, weergeven op de website, verzenden per post en telefonisch doorgeven van een nieuwsbrief, gebruikersinformatie, servicebericht of ander elektronisch bericht;
 4. Het informeren over onze nieuwe producten en diensten;
 5. Het analyseren van het gedrag op de website om daarmee onze website te verbeteren en ons aanbod van producten en diensten af ​​te stemmen op uw voorkeuren;
 6. Onderzoek naar vermoedelijke overtreding van het Smartdc Acceptable Use Policy (AUP);
 7. Het bepalen van de identiteit voor toegang tot de datacenters en ons kantoor;
 8. Naleving van de geldende wet- en regelgeving.

Hoe Smartdc persoonsgegevens openbaar maakt

Smartdc kan uw gegevens delen met de volgende derden:

 1. Wetshandhavingsinstanties, rechtbanken of bestuursorganen wanneer we dit wettelijk verplicht of toegestaan ​​zijn. De soorten reacties omvatten, maar zijn niet beperkt tot dagvaardingen, huiszoekingsbevelen, wetshandhavingsvereisten, bescherming van ons bedrijf en nationale veiligheid;
 2. Dept incassobureaus of dept incasso organisaties;
 3. Onze gelieerde onderneming i3D.net om ondersteunende diensten te verlenen.

Beheer uw gegevens

Met onze portal heeft u toegang tot een beheeromgeving waar u zelf zaken kunt instellen, specificeren en wijzigen. Dit omvat uw persoonlijke gegevens. Smartdc respecteert uw recht op toegang tot en correctie van uw persoonsgegevens. Als u hulp nodig heeft bij het wijzigen van uw persoonlijke gegevens, neem dan contact met ons op.

Dataretentie

Persoonsgegevens worden alleen bewaard als dat nodig is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld en waarvoor toestemming is verkregen, tenzij anders vereist door de wet. Persoonsgegevens die niet langer nodig zijn om de geïdentificeerde doeleinden te vervullen, worden vernietigd, gewist of geanonimiseerd.

Wat betreft de nieuwsbrief bewaren wij het e-mailadres voor het ontvangen van de nieuwsbrief tot het moment van uitschrijving. Bij sollicitaties worden deze gegevens maximaal vier weken bewaard. Als wij de gegevens langer willen bewaren in verband met eventuele vervolgprocedures, dan doen wij dat met uw toestemming voor maximaal een jaar.

Bescherming

Wij nemen technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen tegen verlies, misbruik en onbevoegde toegang tot persoonsgegevens. Daarbij zorgen wij ervoor dat deze maatregelen worden aangemerkt als een passend beveiligingsniveau in de zin van de AVG. Wij zijn verplicht deze beveiligingsmaatregelen met geplande tussenpozen te toetsen aan ISO 27001 en NEN 7510, waarvoor geldt:

Cookie partij
Type cookie
Locatie
Doel
Type
Opslag-periode
Privacy statement
Smartdc UqZBpD3n3iPIDwJU9B 2ooTCOQPsH4IJIPtfBr w__ _ga _gcl_au pll_language smartdc_net
Tracking/Functioneel
Nederland
Deze cookies zijn essentieel om u in staat te stellen door de website te navigeren en de functies ervan te gebruiken, zoals toegang tot beveiligde delen van de website.
Https-cookie
Tot 2 jaar
https://www.smartdc.net/privacy-policy/
ShareThis__stid contently_insights_user
Social Media
Verenigde Staten
Je kunt de informatie delen via de Social media knoppen.
Https-cookie
Tot 2 jaar
https://www.sharethis.com/privacy/

Cookies verwijderen

De meeste cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Dit betekent dat ze na een bepaalde periode automatisch verlopen en geen gegevens meer van uw sitebezoek vastleggen. U kunt er ook voor kiezen om cookies handmatig te verwijderen voor de vervaldatum. Raadpleeg de handleiding van uw browser voor meer informatie.

Websites van derden

Deze privacy- en cookieverklaring is niet van toepassing op websites van derden die aan deze website zijn gekoppeld. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacy- en cookieverklaring van deze websites te lezen voordat u ze gebruikt.

Nieuwsbrief

Eén keer per kwartaal sturen we een elektronische nieuwsbrief. Deze nieuwsbrief wordt alleen verzonden met toestemming van de betrokkene en bevat nieuws en advertenties. In elke editie vind je een uitschrijflink.

Bezwaar tegen direct marketing

U heeft het absolute recht om bezwaar te maken tegen direct marketing. Elke nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Indien u een klacht tegen direct marketing wenst in te dienen, kan een ticket aangemaakt worden, of kan een e-mail gestuurd worden naar marketing@smartdc.net. In dit bericht geeft u aan aan wie dit verzoek is gedaan betreft.

Autoriteit Persoonsgegevens
Uiteraard helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. U kunt ons bereiken via onderstaande contactgegevens of via ons contactformulier. Indien u ontevreden bent over de wijze waarop wij uw klacht behandelen, heeft u het recht om een ​​klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wat zijn uw rechten?

U heeft de volgende rechten:

 • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we ermee doen;
 • Toegang tot uw persoonlijke gegevens die we hebben;
 • Het laten corrigeren van onjuistheden in uw persoonsgegevens;
 • Het verwijderen van (verouderde) persoonsgegevens;
 • Toestemming intrekken;
 • Bezwaar maken tegen een bepaald gebruik.

Voor vragen over inzage, verbetering, aanvulling, wijziging, blokkering, verwijdering of overdracht van uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens:

Smartdc-beveiligingsafdeling
+31 (0)10 890 00 70
security@smartdc.net

Om misbruik te voorkomen kunnen wij u vragen om u adequaat te identificeren. Bij inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie dient u een kopie van het betreffende cookie mee te sturen. Je vindt ze in de instellingen van je browser.

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring

Wij zijn gerechtigd wijzigingen aan te brengen in deze privacy- en cookieverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacy- en cookieverklaring regelmatig te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Vragen?

Voor vragen en/of opmerkingen over onze privacy- en cookieverklaring kunt u contact met ons opnemen door een e-mail te sturen naar info@smartdc.net. U kunt ook contact met ons opnemen via ons contactformulier.